Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

Mühendislikte Sondajın Amacı ve Önemi
Facebook Paylaş

Mühendislikte Sondajın Amacı ve Önemi

Jeoloji ve Jeofizik yöntemlerle yeraltında belirlenen petrol  ,su, jeotermal su, gaz gibi ekonomik değeri olan cevherlerin  çıkartılmasında, maden özelliklerinin belirlenmesi için karot  alımında sondajların açılması kaçınılmazdır. Ayrıca inşaat mühendisliğinde ve ziraat mühendisliğinde de örnek alımı için sondajların önemi büyüktür.


Jeofizik mühendisliğinde kuyu jeofiziği ile yeraltında bulunan kayaçların belirli özelliklerinin belirlenmesi  çok önemli bir yer tuttuğundan sondajların her çeşidinin geniş uygulama alanları bulunmaktadır.

Sondajlar genelde şu üç amaçla yapılır;

- Ana çalışmanın planlanması için ön bilgi elde edilmesi

- Yer altı özelliklerinin iyileştirilmesi

- Üretim yapılması


Arama Sonuçları (Videolar)

Sonuç Bulunamadı.

iPhone Ekran Değişimi