Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

Jeofizik Mühendisliği Nedir ?

Jeofizik mühendisliği, Yerküredeki maden, mineral, petrol, doğal gaz, su ya da inşaatlar için zeminlerin incelenmesi, konumunun saptanmasını ve dinamiğinin araştırmasını bilimsel yöntemlerle yapan bir mühendislik dalıdır.
Almanca Jeofizik anlamına gelen "Geophysik" sözcüğü, bilindiği kadarıyla, ilk olarak 1844de Fröbel tarafından kullanılmıştır. Yerkürenin ilgili bölümü ve olayına göre jeofizik araştırmalar, Uluslararası Bilim Birlikleri Konseyi (International Concil of Scientific Unions)ne göre:
 

- Sismoloji (deprembilim) ve Yer içi Fiziği araştırmaları

- Hidroloji araştırmaları

- Jeomanyetizma ve Aeronomi araştırmaları

- Meteoroloji ve Atmosfer Fiziği arastırmaları

- Volkanoloji ve Yeriçi Kimyası arastırmaları

- Fiziksel Oşinografi arastırmaları olarak sınıflandırılırlar.

 

 

iPhone Ekran Değişimi