Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

Genel Jeolojiye Giriş

Dersin amacı : Evrenin ve Dünya’nın konumu, levha hareketleri, yerkabuğundaki farklı kayaların, minerallerin, fosillerin ve jeolojik yapıların incelenmesi, jeolojik zaman kavramı, dağ oluşumları ve depremlerin nedenleri gibi konular kapsar. 

Konu başlıkları

1.Jeolojinin tanımı ve jeolojik materyaller
2.Jeoloji bilimi ve mühendislik kavramları
3.Jeoloji biliminin konuları, anabilim ve bilim dalları ile uygulama alanları
4.Jeolojinin yerbilimleri içindeki konumu ve diğer bilimlerle ilişkileri
5.Jeolojik zaman, ölçek ve birim kavramları
6.Fosiller, jeolojik evrim (fiziksel ve biyolojik) ve soy ağacı
7.Mineraller ve kayaçlar
8.Yerkabuğu deformasyonları (orojenik ve epirojenik olaylar, kıvrımlar ve faylar)
9.Magmatizma ve metamorfizma
10.Depremlerin dağılımı ve özellikleri
11.Coğrafya ve iklimler, ayrışma, toprak oluşumu ve sınıflaması
12.Denizel ortamlar ve çökelleri
13.Karasal ortamlar (akarsu, göl, buzul ve çöl) ve çökelleri, su kaynakları ve hidrojeoloji


Makaleler

iPhone Ekran Değişimi