Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

Jeofizikte Ölçme ve Harita Bilgisi

Dersin amacı : Harita çizim tekniklerinin öğretilmesi, harita okunması ve kullanımı, ölçmenin temel bilgileri, UTM sistemi ve ulusal pafta dizilimleri, GPS kullanımı ve haritalama, konturlama teknikleri ve harita çizim programlarının öğretilmesi. Profil ve karelaj yapılırken dikkat edilmesi gerekenler.

Konu başlıkları

1.Harita nedir?
2.Ölçek nedir? Ölçek türleri nelerdir?
3.Haritaların sınıflandırılması
4.Projeksiyonlar
5.UTM sistemi ve paftalar

iPhone Ekran Değişimi