Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

Çalışma Alanları

Jeofizik mühendisleri,

1.T.C Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,
2.Maden Tetkik Arama,
3.Afet İşleri Genel Müdürlüğü,
4.Tübitak Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü,
5.Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri,
6.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
7.Karayolları Genel Müdürlüğü ve bağlı birimler,
8.İl Özel İdareleri,
9.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı,
10.Devlet Su İşleri,
11.Etibank Genel Müdürlüğü,
12.Türkiye Kömür İşletmeleri,
13.Elektrik İşleri Etüd İdaresi,
16.Toprak-Su,Yol-Su-Elektrik Kurumu,
17.Büyükşehir Belediyeleri,
18.Dz.K.K. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi,
19.Yabancı Petrol Şirketleri,
20.Özel Maden, Sondaj, Geoteknik, İnşaat Şirketleri ile Belediyelerde çalışmaktadırlar.

 

iPhone Ekran Değişimi