Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

Zemin ve Kaya Mekaniği

 Dersin amacı : Zemin mekaniğinin amacı öğrencilerin zeminlerin fiziksel özelliklerini, sınıflarını, plastisite özelliklerini, sıkışma ve konsalidasyonunu, ve kayma mukavemetlerini bilmek ve bu bilgiler ışığı altında geoteknik zemin etüdleri yapmak, yerle ilgili problemleri çözmek ve temeller için taşıma gücü hesapları yapabilmektir.
Konu başlıkları:1.Kaya mekaniği ve diğer mühendislik dallarının ilişkşisi ve uygulama alanları
2.Zeminlerin endeks özellikleri
3.Kaya mekaniğinde temel kavramlar gerilme durumları ve dağılım
4.Zeminlerin  dane boyutu ve dane çapı dağılımı, ince daneli zeminlerin Atterberg (kıvam) limitleri
5.Zeminlerin sınıflandırılması, USC ve AASHTO zemin sınıflandırma sistemleri
6. Doğal gerilmeler sekonder ve tersiyer gerilmeler kaya mekaniğinin uygulama alanları
7. Zemin suyu, permeabilite ve kapilarite, zeminde su akımının matematiksel ifadesi
8.Zemin gerilmeleri, efektif gerilme kavramı, yüzey yüklemelerinin yol açtığı yatay ve düşey gerilimler

 


Makaleler

Etiketler

iPhone Ekran Değişimi