Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

zSACwin

UDİM bünyesinde kullanılan zSacWin yazılımı, depremin çözümünden sonuçların dağıtılması aşamasına kadar, otomatik olarak ya da kullanıcı denetiminde çalışabilecek özelliktedir. zSacWin’in yaptığı işlemler zinciri sonucunda depremle ilgili olarak aşağıdaki bilgilere ulaşılır.
Depremin coğrafik koordinatları
Odak derinliği
Depremin merkezine en yakın yerleşim birimi.
Depremin büyüklüğü. Bu kapsamda yazılım Süreye Bağlı Büyüklük (MD), Lokal Büyüklük (ML), Yüzey Dalgası Büyüklüğü (MS) ve Moment Büyüklüğü (MW) olmak üzere dört ayrı yöntemle depremin büyüklüğünü hesaplar.
Faylanma bileşenleri. Kırılma doğrultusu, eğim ve kayma açısı.
Açığa çıkan enerji.
Otomatik çözümün seçilmesi durumunda zSacWin, arka planda çalışan zWathEvent yardımcı yazılımının olası depremleri otomatik olarak belirlemesini bekler. zWathEvent her dakika başı format dönüşümü yapan EW ve WIN Sistem’in dönüşümlü belleklerinden tüm istasyonlara ait 3 dakikalık veri grubunu alarak bir deprem olup olmadığını araştırır. Bir deprem olması durumunda ilk P dalgası varışlarını zSacWin programına göndererek çözümün başlamasını sağlar. Çözümün başlamasından sonuçların dağıtılmasına kadar geçen süre yaklaşık bir dakikadır. Yani otomatik çözümün kullanılması durumunda, depremin olduğu andan itibaren ilk 3-5 dakika arasında tüm sonuçlar belirlenerek ilgili yerlere gönderilmiş olacaktır.

iPhone Ekran Değişimi