Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

Sondaj İşlemleri
Facebook Paylaş

Sondaj İşlemleri

Sondajlarda ilk iş kazı işlemidir. Bunlar ;

-Döner kazıcılar : Bu tip kazıcılar döner sondaj metodunda kullanılırlar. Bunlar yer altında kendi eksenleri etrafında dönerek kesici diş veya kanatları ile kayaçları öğüterek sondaj  ucunun yer içinde derinlere ilerlemesini sağlar.

-Kırıcılar: Bunlar yukarıdan kuyuya hızla düşürülen uçları keskin aletlerdir. Bunlar kayaca hızla çarparak kayacın parçalara ayrılmasını sağlar ve böylece sondaj ucunun derinlere ilerlemesine olanak sağlar.

-Döner Kırıcılar: Adından da anlaşıldığı gibi bu aletler hem kendi eksenleri etrafında dönerler hem de kırıcı özelliğe sahiptirler. Ayrıca sondajın daha hızlı ilerlemesini sağlarlar.

-Numune Alıcılar(Karotiyer):Yeraltındaki formasyonlardan örnekler almak için kullanılırlar.

-Basınçlı Hava: Sondaj sırasında kompresörler kuyunun içine basınçlı hava yollanır. Bu basınçlı hava geri dönerken kuyunun içindeki kazınmış kırıntıları da toplayarak kuyuyu temizler.

Arama Sonuçları (Videolar)

Sonuç Bulunamadı.

iPhone Ekran Değişimi