Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

Jeofizikte Kullanılan Programlar
Facebook Paylaş

Jeofizikte Kullanılan Programlar

MATLAB (MATrix LABoratory) ;
ilk defa 1985’de C.B Moler tarafından matematik ve özellikle de matris esaslı matematik ortamında kullanılmak üzere geliştirilmiş etkileşimli bir paket programlama dilidir.
MATLAB’ın kullanım amacı ve alanı: MATLAB tüm mühendislik alnında, sayısal hesaplamalar, veri çözümlenmesi ve grafik işlemlerinde kolaylıkla kullanılabilen bir program dilidir. FORTRAN ve C dili gibi yüksek seviyeli programa dili ile yapılabilen hesaplamaların pek çoğunu MATLAB ile yapmak mümkündür. Ayrıca bunu yanında diğer programlama dillerine göre  MATLAB’ta daha az sayıda komutla çözüm üretmek mümkündür. Gerçekte MATLAB, M-dosyaları (M-Files) olarak biline pek çok sayıda fonksiyon dosyalarından, alt programlardan ibarettir..
 
MATLAB’ın Kullanım Yerleri: 
Denklem takımlarının çözümü, doğrusal ve doğrusal olmayan diferansiyel denklerinin çözümü, integral hesabı gibi sayısal hesaplamalar
Veri çözümleme işlemleri 
İstatiksel hesaplamalar ve çözümlemeler
Grafik çizimi ve çözümlemeler
Bilgisayar destekli denetim sitemi tasarımı
Devre analizinde düğüm kol denklemlerinin çözümü
MATLAB’ın Kurulumu;
MATLAB, gerekli kaynak programın bulunduğu disketler ya da CD üzerinden KUR.EXE dosyası çalıştırılarak çok rahat bir şekilde sisteme kurulabilir. Kurulum aşamasında kullanıcıya çeşitli metin ve diğer uyarıcılar ile yardım edilerek kurulum tamamlanır.

SURFER 8
Golden Software firmasının çıkardığı "Surfer" yazılımı, gelişigüzel dağılmış verilerin gridlenmesinde, kontur haritalarının çizdirilmesinde ve 3-boyutlu görüntüler elde edilmesinde kullanılır. Excel ortamında hazırlamış olduğunuz verileriniz okuyarak, 3 boyutlu yüzey haritaları, kontur haritaları oluşturup, sondaj yerlerini işaretlemek suretiyle de üsüste çakıştırma şansı tanıyan, isteğe bağlı haritanızdaki birimleri digitize edebilmenizi sağlayan kullanışlı ve kolay bir programdır.

ZSACWİN
UDİM bünyesinde kullanılan zSacWin yazılımı, depremin çözümünden sonuçların dağıtılması aşamasına kadar, otomatik olarak ya da kullanıcı denetiminde çalışabilecek özelliktedir. zSacWin’in yaptığı işlemler zinciri sonucunda depremle ilgili olarak aşağıdaki bilgilere ulaşılır.
Depremin coğrafik koordinatları
Odak derinliği
Depremin merkezine en yakın yerleşim birimi.
Depremin büyüklüğü. Bu kapsamda yazılım Süreye Bağlı Büyüklük (MD), Lokal Büyüklük (ML), Yüzey Dalgası Büyüklüğü (MS) ve Moment Büyüklüğü (MW) olmak üzere dört ayrı yöntemle depremin büyüklüğünü hesaplar.
Faylanma bileşenleri. Kırılma doğrultusu, eğim ve kayma açısı.
Açığa çıkan enerji.
Otomatik çözümün seçilmesi durumunda zSacWin, arka planda çalışan zWathEvent yardımcı yazılımının olası depremleri otomatik olarak belirlemesini bekler. zWathEvent her dakika başı format dönüşümü yapan EW ve WIN Sistem’in dönüşümlü belleklerinden tüm istasyonlara ait 3 dakikalık veri grubunu alarak bir deprem olup olmadığını araştırır. Bir deprem olması durumunda ilk P dalgası varışlarını zSacWin programına göndererek çözümün başlamasını sağlar. Çözümün başlamasından sonuçların dağıtılmasına kadar geçen süre yaklaşık bir dakikadır. Yani otomatik çözümün kullanılması durumunda, depremin olduğu andan itibaren ilk 3-5 dakika arasında tüm sonuçlar belirlenerek ilgili yerlere gönderilmiş olacaktır. 
 

Arama Sonuçları (Videolar)

Sonuç Bulunamadı.

iPhone Ekran Değişimi