Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

Manyetik Cisimlerin Sınıflandırılması
Okunma : 93254 Facebook Paylaş

Manyetik Cisimlerin Sınıflandırılması

 
Manyetik cisimler şu şekilde sınıflandırılırlar;

1)Diyamanyetik maddeler: Zayıf bir şekilde etkilenenler; Bağıl manyetik geçirgenlikleri µr < 1 olan bu tür maddeler, güçlü bir manyetik alana dik şekilde kendilerini yönlendirirler. Diyamanyetizma, tek sayıda elektronlara sahip ve tamamlanmamış içi kabuğu olmayan maddelerde görünür. Radyum, potasyum, magnezyum, hidrojen, bakır, gümüş, altın ve su diamanyetik gruba girerler.

2)Paramanyetik maddeler : Bağıl manyetik geçirgenlikleri µr > 1 olan bu tür maddeler, güçlü bir manyetik alana paralel şekilde kendilerini yönlendirirler. Paramanyetizma çift sayıda elektronlara sahip maddelerde görülür. Hava, alüminyum ve silisyum paramanyetik gruba girer.

3)Ferromanyetik maddeler: Kuvvetli bir şekilde mıknatıslardan etkilenen maddelerdir, Demir, nikel, kobalt ve alaşımlarını içeren maddeler bu gruba girer.

4)Antiferromanyetik maddeler:Antiferromanyetizma da da paramanyetik atomlardan ibaret maddelerde gözlenir.Malzemeyi oluşturan atomlar bir türde(aynı büyüklükte) moment meydana getirmiş ve bunlar karşılıklı etkileşme ile zıt yönlerde düzenlenmişse birbirlerini yok ederler.Sonuçta madde diamanyetizma benzeri bir davranışa sahip olacaktır ki bu özelliğe Antiferromantyetizma denir.Antiferromanyetik maddeler tüm sıcaklıklarda düşük doygunluk  değerleri verirler.Antiferromanyetik maddelerde sıcaklıkla doygunluğun değişimi bir kritik sıcaklıkta (Neel sıcaklığı) maksimum değeri verir.Neel sıcaklığının altında antiferromanyetik davranış gösterirken,üstünde paramanyetik davranış gösteririler.
 
5)Ferrimanyetik maddeler:Ferrimanyetizma,maddede paramanyetik atomlar tarafından iki veya daha fazla türde moment oluşturulmuşsa gözlenebilen bir özelliktir.Farklı değerlerdeki momentlerin zıt yönlerde  dizilişlerinden bu momentlerin farklarına eşit bir moment doğar ki,böylece ferrimanyetizma orataya çıkar.Ferrimanyetik maddeler ferromanyetiklere benzer şekilde oda sıcaklığında kendiliğinden manyetizasyonu olan endüstiriyel açıdan daha fazla önemi olan manyetik malzemelerdir.

iPhone Ekran Değişimi