Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

Sismik Dalga Çeşitleri Nelerdir?
Okunma : 6080 Facebook Paylaş

Sismik Dalga Çeşitleri Nelerdir?

a) Cisim Dalgaları;
- P Dalgaları;Boyuna sıkışma ve birincil dalgalar,Tanecik hareketi yayınım doğrultusundadır.Enerji kaynağından çıkan bir puls elastik oratm içerisinde  küresel olarak yayılırken titreşim yapan karaktere sahiptir.periyodu  1 sn’den az olan dalgalardır.Uzak metrelere de ulaşabilirler
- S Dalgaları;Enine makaslama ve ikincil dalgalar,Tanecik hareketi dalganın hareket yönüne dik doğrultuda ve birbirlerine pareleldir.Böyle dalgalara taneciklerin hareket ettiği doğrultuda polarize olmuş dalgalar denir.

 
b) Yüzey Dalgaları;
- Rayleigh ve Love dalgaları;60 sn ye periyotlu Rayleigh dalgaları 200 km derinlere inerbilir.Serbest yüzey ve onun altındaki tabaka sınırları boyunca yayılırlar.özellikleri yer kabuğu ve mantonun yukarı kısımları tarafından belirlenirler.Love dalgalarının ortaya çıkması için  en azından serbest yüzeyin altında bir tabaka olması gerekir.Rayleigh ve Love dalgaları yayılırken bunların tüm dalga grubu bir istasyona aynı anda gelmez ve bir kural olarak uzun dalgalar yüksek hızla seyehat ederek istasyona önce varır.Bunları kısa ve daha kısa dalgalar takip eder.
- Stoneley Dalgaları;Değişmiş Rayleigh dalgaları genellikle Stoneley dalgaları olarak isimlendirilirler.Bu dalgalar bir düzlem sınırda cisim dalagalarının eğilmiş cephelerinin difraksiyonu tarafından oluşturulur.Stoneley dalgalarının hızı Rayleigh dalgalarının hızından daha  azdır.
- Kanal Dalgaları(Tüp Dalgaları);Kara çalışmalarında yüzey dalgalarının oluşmaması için VSP(düşey sismik profil) yöntemi kullanılır.Burada yüzey dalgaları oluşmaz.Fakat sıvı ile dolu silindirik kuyu ekseni boyunca yüzeydeki kaynaktan yayılan istenmeyan dalga modları da jeofonlara gelir.bu tüp kuyu içinde yayılan dalga modları tüp veya kanal dalgaları olarak bilinir.

 

iPhone Ekran Değişimi