Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

Evren ve Güneş Sistemi
Facebook Paylaş

Evren ve Güneş Sistemi

Boyutları kesin olarak bilinmeyen, uzaklıkların ışık yılları ile ölçüldügü (1 ışık yılı = 1013 km) var oldugu düşünülen maddenin ve enerjinin tümünü içeren, fiziksel sisteme evren adı verilmektedir.

Evren’i oluşturan birimler
1.Galaksiler
2.Gaz-toz bulutları
3.Yıldızlar
4.Gezegenler
5.Uydular
6.Kuyruklu yıldızlar
7.Göktaşları
 
Bilinen en uzak gök cisimlerinin 1.5 milyar ışık yılı uzakta oldukları tahmin edilmektedir. Fizikte, çok sıcak bir madde kimyasal bileşimine bağlı olarak etrafına kendine özel renk bileşimlerinde ışık yayar. Galaksilerdeki yıldızların ışık spektrumları içinde yer alan kalsiyum izinin parlaklığı, galaksinin uzaklığını ve bize göre göreceli hareketini belirlemede kullanılmaktadır. Yapılan ölçümlere göre, galaksilerin bizden ne kadar uzaksa hızlarının da bizden uzaklaşacak yönde o kadar çok oldugunu göstermiştir. Böylece evrenin sürekli olarak genişledigi kabul edilmiştir.
 
Birçok kabul ve yaklaşıma göre evrenin baslangıç zamanı en 1 – 5 milyar yıldır. Tüm modellerde, baslangıçta 1016 oK sıcaklıkta proton, nötron ve elektron gibi temel parçacıklardan oluşan sonsuz enerji yoğunluğunda bir ortamın varlığı kabul edilir. “Big Bang” adı verilen patlamadan 100 sn sonra sıcaklı 109 oK’e düşmüş ve çekirdek tepkimeleri zinciri baslamış, bu süre içinde %25 He, %75 H ve az miktarda Döteryum’dan oluşan bir madde ortaya çılmıştır. Sonraki 1 milyon yılda evrenin tümü yıldız çekirdeği gibi mat bir yapıda kalmış ve 2000 oC’e kadar soğumuştur. Galaksi ve yıldızların oluşumu bundan sonradır. Evrenin günümüzdeki sıcaklığı 2.7 oK’dir (-270.3 oC).

Videolar

Evren

Samanyolu Galaksisinin En Büyük Yıldızları

Evrende Yolculuk

iPhone Ekran Değişimi